Subsidie aanvragen:

 • Susidie op cursussen?

   
   

  Wilt u een tegemoetkoming ontvangen voor uw cursus?

   

  Vraag dan subsidie aan! Veel bedrijven dragen binnen haar bedrijfstak een bijdrage af aan aan een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

   

  Uit dit fonds worden scholingsactiviteiten voor medewerkers vergoed. Indien u afdraagt aan een O&O-fonds, dan komt u in aanmerking voor deze subsidie.

   

  Soorten subsidie:

   

  Een O&O-fonds heeft de mogelijkheid om op twee manieren subsidie te verstrekken: uit eigen beheer of via het ESF. Het ESF (Europees Sociaal Fonds) stelt per jaar vast welke bedrijfstakken een bedrag beschikbaar krijgen om werknemers bij te scholen. De cursussen van Effective Opleidingen vallen onder deze ESF-subsidieregeling waardoor 40% van de cursuskosten wordt gesubsidieerd.

   

  Subsidie aanvragen:

   

  Vraag voor de cursusactiviteiten van Effective Opleidingen subsidie aan bij het O&O-fonds van uw branche. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor een subsidie en zij kunnen eventueel ook beoordelen of een ESF-aanvraag tot de mogelijkheden behoort. Goed om te weten is dat naast uw vaste medewerkers ook uitzendkrachten in aanmerking komen voor deze subsidie.

   

  Let op: Alleen erkende fondsen komen in aanmerking voor de subsidie van het ESF. Klik hier voor de lijst van erkende O&O Fondsen. Mocht uw branche niet in de lijst staan, neem dan contact op met uw brancheorganisatie.

   

  * Effective Opleidingen heeft als professionele opleider niet de mogelijkheid om de subsidieaanvraag voor u te verzorgen, dit kan enkel gedaan worden door de betreffende persoon binnen uw organisatie. Effective Opleidingen biedt geen garanties voor de toekenning van deze subsidie en kan hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld.